Dodano: 2018-10-23, I WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II.

 

W  dniu 23 października 2018r. odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świętnie po raz kolejny, ale tym razem po raz pierwszy, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II. Tegoroczny konkurs miał szczególny charakter ze względu na to, że był wydarzeniem wpisującym się w X Wielkopolskie Forum Samorządowe Inicjatyw Papieskich, które odbywało się w dniu 18 października 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym z inicjatywy Wielkopolskiego Oddziału Civitas Christiana. Konkurs jest jednocześnie wpisany w program pracy tutejszej szkoły podstawowej nad jej patronem.

Patronatem  honorowym Konkurs został objęty przez: 

- Burmistrza Wolsztyna, p. Wojciecha Lisa,

- Przewodniczącego Poznańskiego Oddziału Civitas Christiana, p. Karola Irmlera,

- Przewodniczącego Koła Civitas Christiana w Wolsztynie, p. Włodzimierza Chrzanowskiego,

- Dyrektor GZOEiAO w Wolsztynie, p. Monikę Bober,                                                                               

- Proboszcza Parafii Ciosaniec, ks. Aleksandra Werstlera.

 

Patronatem medialnym Konkurs został objęty przez:

- „Wasz Dzień po Dniu”,                                                                                                                            

- „Głos Wolsztyński”.                                                                                                                                                                                  

Tegorocznymi uczestnikami były reprezentacje z następujących szkół:

- w kategorii klas I – III: SP nr 1 Wolsztyn, SP Stary Widzim, SP Mochy, SP Karpicko, SP Tuchorza, SP Świętno,

- w kategorii klas IV – VIII: SP Obra, SP nr 1 Wolsztyn, SP Stary Widzim, SP Mochy, SP Pępowo, SP nr 3 Wolsztyn, SP Świętno.

Jak każdego roku uczestnicy pisali pracę pisemną, odpowiadali na pytania, były konkurencje sprawnościowe. Podkreślano wagę zdrowej rywalizacji, dobrej atmosfery i szczególnego charakteru tego typu spotkania, ze względu na niespotykaną osobę Patrona tego Konkursu. Wszyscy uczestnicy wyjechali z nagrodami. Otrzymali ciepły posiłek i słodkie, a także pyszne ciasto.

 

Laureatami konkursu zostali:                                                                                                 

w kategorii klas I – III

I miejsce SP w Starym Widzimiu,

II miejsce SP w Tuchorzy,

III miejsce SP w Świętnie,

w kategorii klas IV – VIII  

I miejsce SP nr 1 w Wolsztynie,

II miejsce SP w Starym Widzimiu,

III miejsce SP w Obrze.

 

Wszystkim laureatom i uczestnikom tegorocznej edycji Konkursu bardzo  serdecznie gratulujemy, bo jak było powiedziane, zwycięzcami są wszyscy uczestnicy tego sympatycznego spotkania wokół osoby św. Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękujemy jurorom w kategorii klas I – III p. Krystynie Domagale, p. Annie Skorupińskiej i p. Justynie Skrzypczak, w kategorii klas IV – VIII p. Włodzimierzowi Chrzanowskiemu, p. Sławomirowi Wieczorkowi, ks. Aleksandrowi Werstlerowi i p. Marcinowi Nasiłowskiemu. Wyrażamy też podziękowanie sponsorom tegorocznej edycji Konkursu za wsparcie w postaci ufundowanych nagród i poczęstunku dla uczestników, a są nimi: p. Wojciech Lis - Burmistrz Wolsztyna, p. Monika Bober -Dyrektor GZOEiAO w Wolsztynie, UKS „Leśnik-Junior” w Świętnie, Karol Irmler – Poznański Oddział Civitas Christiana. Dziękujemy też uczniom SP w Świętnie, pracownikom dydaktycznym i obsługi, a także rodzicom uczniów za wszelki udział w przygotowaniu i w przeprowadzeniu tegorocznej edycji konkursu.

 

 ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


ZSP Świętno

ZSP Świętno


Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.konkurs.zspswietno.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"
Osób online: 1
stat4u